Oferta

Obsługa administracyjna:
– kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,
– organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
– nadzór nad pracami porządkowymi i konserwatorskimi,

– wyszukiwanie firm podwykonawczych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonywanie robót remontowych,
– zawieranie umów i negocjowanie warunków z dostawcami mediów.
 
Obsługa księgowa:
– obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
– rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości,
– rozliczenie z dostawcami mediów,
– dostęp internetowy do kartoteki mieszkania,
– przygotowanie rocznego planu gospodarczego,
– przygotowanie budżetu i sprawozdań finansowych,
– aktywne zarządzanie finansami, w tym współpraca z firmami zewnętrznymi w celu uzyskania dodatkowych zasobów pieniężnych,
– aplikacja na telefon do podglądu konta oraz zgłoszeń awarii.
 
Obsługa techniczna:
prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
– odbierania zgłoszeń o awariach i szybkie ich usuwanie,
– odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
 
Obsługa prawna:
– reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed różnymi organami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
– windykacja należności.

Dodatkowo zajmujemy się:
 
Ubezpieczenia:
– prowadzimy również multiagencję ubezpieczeniową,
– co roku sprawdzamy i wybieramy najkorzystniejsze finansowo ubezpieczenie dla budynku na korzystnych zasadach.
– istnieje również możliwość ubezpieczenia mieszkania w czynszu, gdzie co miesiąc jest pobierana niewielka opłata.
 
Doradztwo w obrocie nieruchomościami:
– dla mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządzamy oferujemy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na najkorzystniejszych warunkach na rynku,
– jesteśmy w stanie uregulować praktycznie każdy stan prawny nieruchomości.

Nie jesteś zadowolony z zarządcy?

dołącz do nas już dzisiaj!

Dobry zarządca wie, że każda nieruchomość jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Z kolei celem zarządzania jest zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwej eksploatacji nieruchomości.